NÁVODY A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

 

                                                                         XXL Hračky

www.xxlhracky.cz

Zákaznická linka: 773 636 917

 

přejí vašim dětem i vám hodně zábavy s hračkami z internetového obchodu XXL Hračky.

Před jejich používáním se, prosím, seznamte s bezpečnostními pokyny a mějte je, prosím, vždy na paměti.

 

                                                     BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

 

1. Hračky jsou určeny pro děti, které jsou starší 3 let.

2. Hračky nesmí být používány na veřejných silnicích a cestách, v okolí schodů, ostrých rohů, bazénů, ohnišť apod.

3. Během hry musí být dítě pod stálým dohledem dospělé a svéprávné osoby.

4. Hračky musí být používány daleko od ohně.

5. S hračkami se nesmí prudce narážet do jiných předmětů, překážek, zdí apod.

6. Před prvním použití je zapotřebí sundat z hračky obal a veškeré ochranné prvky, které chrání hračku při přepravě. Tyto ochranné prvky a obalový materiál nejsou určeny k hrám dítěte.

7. Hračky slouží pouze k dětské hře. Je zakázáno na nich převážet děti, zvířata apod.

8. Hračky je třeba udržovat v čistotě a chránit před prudkými změnami teplot. Nesmí se vystavovat na přímé slunce, déšť a mráz.

9. Výrobce nenese žádnou právní ani jinou odpovědnost, pokud dojde k úrazu nebo poškození hračky v důsledku nedodržení bezpečnostních pokynů nebo jejím nesprávným užíváním.

10. Hračka má označení CE, tzn., že výrobek byl posouzen před uvedením na trh Evropského hospodářského prostoru a splňuje legislativní požadavky EU – tzn., že výrobce ověřil, že výrobek splňuje všechny příslušné základní požadavky na bezpečnost, ochranu zdraví, ochranu životního prostředí z příslušné směrnice. Označení CE umožňuje volný pohyb zboží v rámci trhu zemí Evropského hospodářského prostoru.

11. NÁVOD K ÚDRŽBĚ: po každém hraní doporučujeme hračku omýt vodou s mýdlovým roztokem, hračku dosucha utřít a nechat vyschnout.

12. V případě nedodržení bezpečnostních pokynů, návodu k používání a návodu k montáži může dojít k poškození hračky. Takto poškozená hračka nemůže být v případném reklamačním řízení uznána jako oprávněná k reklamaci.

 

 

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY - NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

/XXL AUTO/

 

1. Hračka je určena pro děti, které jsou starší 3 let. 

2. Hračka nesmí být používána na veřejných silnicích a cestách, v okolí schodů, ostrých rohů, bazénů, ohnišť apod.

3. Hračka není určena k sezení. Na hračku se nesmí stoupat, hrozí tak její rozjetí a pád dítěte s možností úrazu.

4. Během hry musí být dítě pod stálým dohledem dospělé a svéprávné osoby.

5. Hračka musí být používána daleko od ohně.

6. S hračkou se nesmí prudce narážet do jiných předmětů, překážek, zdí apod.

7. Před prvním použití je zapotřebí sundat z hračky obal a veškeré ochranné prvky, které chrání hračku při přepravě. Tyto ochranné prvky a obalový materiál nejsou určeny k hrám dítěte.

8. Maximální zatížení /nosnost/ hračky je 5 kg.

9. Tato hračka slouží pouze k dětské hře. Je zakázáno na ní převážet děti, zvířata apod. a ani jiné náklady těžší více než 5 kg. V případě jízdy na nákladním autě hrozí dítěti pád, možnost úrazu a zničení hračky.

10. Hračku je třeba udržovat v čistotě a chránit před prudkými změnami teplot. Nesmí se vystavovat na přímé slunce, déšť a mráz.

11. Výrobce nenese žádnou právní ani jinou odpovědnost, pokud dojde k úrazu nebo poškození hračky v důsledku nedodržení bezpečnostních pokynů nebo jejím nesprávným užíváním.

12. Hračka má označení CE, tzn., že výrobek byl posouzen před uvedením na trh Evropského hospodářského prostoru a splňuje legislativní požadavky EU – tzn., že výrobce ověřil, že výrobek splňuje všechny příslušné základní požadavky na bezpečnost, ochranu zdraví, ochranu životního prostředí z příslušné směrnice. Označení CE umožňuje volný pohyb zboží v rámci trhu zemí Evropského hospodářského prostoru.

13. NÁVOD K ÚDRŽBĚ: po každém hraní doporučujeme hračku omýt vodou s mýdlovým roztokem, hračku dosucha utřít a nechat vyschnout.

14. V případě nedodržení bezpečnostních pokynů, návodu k používání a návodu k montáži může dojít k poškození hračky. Takto poškozená hračka nemůže být v případném reklamačním řízení uznána jako oprávněná k reklamaci.

 

 

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY - NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

/BAGR 2018, BAGR SE DVĚMA RYPADLY/

 

1. Hračka je určena pro děti, které jsou starší 3 let. V závislosti na jejich věku a výšce se mohou nohami odrážet nebo je mají položené na hračce. Rameno bagru se lžící se velmi jednoduše - pomocí rukou - mechanicky ovládá pákou s možností různých poloh.

2. Hračka nesmí být používána na veřejných silnicích a cestách, v okolí schodů, ostrých rohů, bazénů, ohnišť apod.

3. Hračka je určena k sezení. Na hračku se nesmí stoupat, hrozí tak její rozjetí a pád dítěte s možností úrazu.

4. Během hry musí být dítě pod stálým dohledem dospělé a svéprávné osoby.

5. Hračka musí být používána daleko od ohně.

6. S hračkou se nesmí prudce narážet do jiných předmětů, překážek, zdí apod.

7. Před prvním použití je zapotřebí sundat z hračky obal a veškeré ochranné prvky, které chrání hračku při přepravě. Tyto ochranné prvky a obalový materiál nejsou určeny k hrám dítěte.

8. Maximální zatížení /nosnost/ hračky je 25 kg.

9. Tato hračka slouží pouze k dětské hře. Je zakázáno na ní převážet děti, zvířata apod.

10. Hračku je třeba udržovat v čistotě a chránit před prudkými změnami teplot. Nesmí se vystavovat na přímé slunce, déšť a mráz.

11. Výrobce nenese žádnou právní ani jinou odpovědnost, pokud dojde k úrazu nebo poškození hračky v důsledku nedodržení bezpečnostních pokynů nebo jejím nesprávným užíváním.

12. Hračka má označení CE, tzn., že výrobek byl posouzen před uvedením na trh Evropského hospodářského prostoru a splňuje legislativní požadavky EU – tzn., že výrobce ověřil, že výrobek splňuje všechny příslušné základní požadavky na bezpečnost, ochranu zdraví, ochranu životního prostředí z příslušné směrnice. Označení CE umožňuje volný pohyb zboží v rámci trhu zemí Evropského hospodářského prostoru.

13. NÁVOD K ÚDRŽBĚ: po každém hraní doporučujeme hračku omýt vodou s mýdlovým roztokem, hračku dosucha utřít a nechat vyschnout.

14. V případě nedodržení bezpečnostních pokynů, návodu k používání a návodu k montáži může dojít k poškození hračky. Takto poškozená hračka nemůže být v případném reklamačním řízení uznána jako oprávněná k reklamaci.

 

 

NÁVOD K MONTÁŽI

/BAGR 2018, BAGR SE DVĚMA RYPADLY/

 

1. Bagr postavte na rovné místo.

2. Rameno bagru jednoduše přiložte k připravenému otvoru. Ze šroubu sundejte matičku, otvorem prostrčte šroub, znovu nasaďte matičku a dotáhněte.

 

 

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY - NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

/BAGR 2019/

 

1. Hračka je určena pro děti, které jsou starší 3 let. V závislosti na jejich věku a výšce se mohou nohami odrážet nebo je mají položené na hračce. Rameno bagru se lžící se velmi jednoduše - pomocí rukou - mechanicky ovládá pákou s možností různých poloh.

2. Hračka nesmí být používána na veřejných silnicích a cestách, v okolí schodů, ostrých rohů, bazénů, ohnišť apod.

3. Hračka je určena k sezení. Na hračku se nesmí stoupat, hrozí tak její rozjetí a pád dítěte s možností úrazu.

4. Během hry musí být dítě pod stálým dohledem dospělé a svéprávné osoby.

5. Hračka musí být používána daleko od ohně.

6. S hračkou se nesmí prudce narážet do jiných předmětů, překážek, zdí apod.

7. Před prvním použití je zapotřebí sundat z hračky obal a veškeré ochranné prvky, které chrání hračku při přepravě. Tyto ochranné prvky a obalový materiál nejsou určeny k hrám dítěte.

8. Maximální zatížení /nosnost/ hračky je 50 kg.

9. Tato hračka slouží pouze k dětské hře. Je zakázáno na ní převážet děti, zvířata apod.

10. Hračku je třeba udržovat v čistotě a chránit před prudkými změnami teplot. Nesmí se vystavovat na přímé slunce, déšť a mráz.

11. Výrobce nenese žádnou právní ani jinou odpovědnost, pokud dojde k úrazu nebo poškození hračky v důsledku nedodržení bezpečnostních pokynů nebo jejím nesprávným užíváním.

12. Hračka má označení CE, tzn., že výrobek byl posouzen před uvedením na trh Evropského hospodářského prostoru a splňuje legislativní požadavky EU – tzn., že výrobce ověřil, že výrobek splňuje všechny příslušné základní požadavky na bezpečnost, ochranu zdraví, ochranu životního prostředí z příslušné směrnice. Označení CE umožňuje volný pohyb zboží v rámci trhu zemí Evropského hospodářského prostoru.

13. NÁVOD K ÚDRŽBĚ: po každém hraní doporučujeme hračku omýt vodou s mýdlovým roztokem, hračku dosucha utřít a nechat vyschnout.

14. V případě nedodržení bezpečnostních pokynů, návodu k používání a návodu k montáži může dojít k poškození hračky. Takto poškozená hračka nemůže být v případném reklamačním řízení uznána jako oprávněná k reklamaci.

 

 

NÁVOD K MONTÁŽI

/BAGR 2019/

 

1. Bagr postavte na rovné místo.

2. Z bagrovacího ramene vytáhněte černý cca 20 cm zabezpečovací kolík.

3. Otvory v bagrovacím ramenu nasuňte na přední část otočného sedátka a prostrčte je zabezpečovacím kolíkem /při správném zabezpečení je slyšet kliknutí/.

4. Pohyblivý píst uchopte jednou rukou, stlačte mírným tlakem nahoru a jeho konec pomalým uvolňováním směrem dolů zasuňte do osy na středu sedátka /zcela vpředu/.

5. Lžíce bagru se ovládá středovou páčkou, pokud dítě vynaloží mírný tlak směrem na píst, tak lze zároveň ovládat celé bagrovací rameno.